Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst
Autor práce:
Žampach, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci:
Trgiňa, Gejza
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Diploma thesis analyses the progress of government expenditures on welfare state in European Union. It deals with differencies between EU 15 states and postsocialist states from 1995 to 2015. The main goal is to characterize social, health, education and housing expenditures and class them into welfare state typology. Empirical findings suggest that postsocialist states spent six percentage points less of government expenditures than EU 15 states. The most expenditure oriented states were Denmark, Sweden and France. Econometric analysis proved that growth of Social protection expenditures is statistically negatively dependent on growth of real gross domestic product. In certain circumstances increasing of social expenditures results to decreasing of economic growth of the country. Results were based on comparative analysis together with econometric methods like regression analysis.
Klíčová slova:
European Union; COFOG; Welfare state; Government expenditures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 5. 2016
Datum podání práce:
10. 6. 2017
Datum obhajoby:
11.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57740_xzamm00.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
54444_xtrgg00.pdf [401,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
57740_klazar.pdf [262,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57740/podrobnosti