Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst

Autor práce: Žampach, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci: Trgiňa, Gejza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje průběh vládních výdajů určených na stát blahobytu v Evropské unii. Zabývá se odlišnostmi mezi státy EU 15 a postsocialistickými státy v období mezi roky 1995 až 2015. Hlavním cílem práce je charakterizovat sociální výdaje, výdaje do zdravotnictví, vzdělávání a bydlení vybraných zemí a zařadit je dle typů státu blahobytu. Empirická zjištění napovídají, že postsocialistické státy pracovaly s vládními výdaji v průměru o šest procentních bodů nižšími než státy EU 15. Nejvíce výdajově orientované země byly Dánsko, Švédsko a Francie. Ekonometrická analýza prokázala statisticky významnou negativní závislost růstu výdajů na Sociální věci a růstu reálného hrubého domácího produktu. Zvyšování sociálních výdajů má za daných podmínek za následek snížení ekonomického růstu země. Výsledky byly zjištěny na základě metod komparativní analýzy společně s ekonometrickými metodami v podobě regresní analýzy.
Klíčová slova: Evropská unie; stát blahobytu; vládní výdaje; COFOG

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Funkční výdaje na stát blahobytu v zemích EU a jejich dopad na ekonomický růst
Překlad názvu: Functional expenditures on welfare state in EU countries and their influence on economic growth
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Diploma thesis analyses the progress of government expenditures on welfare state in European Union. It deals with differencies between EU 15 states and postsocialist states from 1995 to 2015. The main goal is to characterize social, health, education and housing expenditures and class them into welfare state typology. Empirical findings suggest that postsocialist states spent six percentage points less of government expenditures than EU 15 states. The most expenditure oriented states were Denmark, Sweden and France. Econometric analysis proved that growth of Social protection expenditures is statistically negatively dependent on growth of real gross domestic product. In certain circumstances increasing of social expenditures results to decreasing of economic growth of the country. Results were based on comparative analysis together with econometric methods like regression analysis.
Klíčová slova: European Union; COFOG; Welfare state; Government expenditures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2016
Datum podání práce: 10. 6. 2017
Datum obhajoby: 11.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57740_xzamm00.pdf [1,17 MB]
Oponentura54444_xtrgg00.pdf [401,60 kB]
Hodnocení vedoucího57740_klazar.pdf [262,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57740/podrobnosti