The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016.
Autor práce:
Veselá, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tóth, Andrej
Osoba oponující práci:
Kovář, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit členství Spojeného království Velké Britániea Severního Irska (UK) a Evropské Unie (EU) mezi lety 1975 a 2016. Práce poskytujeanalýzu oblastí zájmů referenda z roku 1975, kterými jsou: ekonomický dopad členstvíUK na její vývoj, dopad členství na oblast zemědělství, potravinářství a rybolov,zachování nebo obětování Britské suverenity a délka členství UK v EvropskémSpolečenství (EEC). Podobné oblasti byly nalezeny pro referendum z roku 2016s výjimkou oblasti imigrace. Práce rovněž obsahuje analýzu a potvrzení vlivu zobrazeníimigrační krize v médiích na výsledek referenda v roce 2016. V práci se dále analyzujíčlenské příspěvky UK do rozpočtu EU, které byly vždy, s výjimkou jednoho roku, vyššínež finance čerpané z členských programů EU. Práce obsahuje i trendy, které lzevysledovat po celou dobu členství, ale i rozdíly, které měly vliv na rozdílné výsledkyobou referend. Těmito trendy byly: rozdílný historický vývoj, neochota obětovat částsuverenity, dlouhotrvající frustrace z regulací z EU doplněné mediálním tlakem na výstupz EU.
Klíčová slova:
referendum; média; imigrace; Brexit; členství v EU; Evropská integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2016
Datum podání práce:
6. 1. 2017
Datum obhajoby:
12.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59214_xvesm50.pdf [4,61 MB]
Oponentura:
54540_kovarma.pdf [328,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
59214_tota00.pdf [647,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59214/podrobnosti