Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Employee Attraction: impact of employer brand image and selection process on attractiveness of potential employers

Autor práce: Yelemessova, Karmela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Krupka, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employee Attraction: impact of employer brand image and selection process on attractiveness of potential employers
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main objective of this thesis is to investigate the impact of employer brand image and selection process on attractiveness of potential employers for their target group representatives. Author also investigated employer brand perception of a specific company among its target group representatives and proposed solutions to optimize current employee attraction strategy to better reach the target audience. Theoretical part of the thesis defines the concept of branding in general as well as that of the employer branding in particular. Practical part is dedicated to qualitative research in a form of focus groups. Main areas of research are the employer brand image perception of the specific company as well as that of a imaginary desirable employer. Author also investigated the end-to-end candidate journey to determine the main potential touchpoints between companies and their target audience. At the end of the thesis practical solutions are offered as a result of the undertaken research.
Klíčová slova: Selection Process; Employer Brand Image; Recruiting; Employee Attraction; Employer Branding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2017
Datum podání práce: 28. 8. 2017
Datum obhajoby: 20.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60622_xyelk00.pdf [1,65 MB]
Oponentura54484_Krupka.pdf [499,57 kB]
Hodnocení vedoucího60622_danielap.pdf [387,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60622/podrobnosti