Hledat
Pokročilé hledání

Elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru

Autor práce: Schönfeld, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Míka, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce řeší zejména elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru. V úvodní kapitole jsou popsány obecné i praktické přístupy k řešení problémů spojených s rychle rostoucí dopravou ve městech. Získané poznatky jsou uplatněny při detailním popisu dopravní infrastruktury, elektronického mýtného a nízkoemisní zóny v Londýně a Singapuru. Pomocí této analýzy jsme zjistili, že zavedení EMS téměř v obou městech splňuje svůj účel a přináší pozitivní výsledky. Proto lze předpokládat, že v Praze by tomu při správném nastavení bylo podobně. V poslední části jsou tak představeny návrhy na zlepšení dopravní situace hlavního města České republiky. Nejdetailněji je zde rozpracována možnost zavedení elektronického mýtného systému v Praze. Hlavním přínosem této práce je analýza fungování elektronických mýtných systémů v Londýně a Singapuru a vypracování návrhů na zlepšení dopravní situace v Praze. Poznatky z této práce by mohly být užity pro seznámení se s teoretickými přístupy k řešení dopravních kongescí či jakým způsobem jsou kongesce řešeny ve městech Londýn a Singapur. Tento text by také mohl sloužit jako podklad k zavedení EMS a dalších opatření v Praze.
Klíčová slova: elektronický mýtný systém; dopravní infrastruktura; kongesce; dopravní problémy; doprava; Singapur; Praha; Londýn

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru
Překlad názvu: Electronic Toll Systems in London and Singapore
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on electronic toll systems in London and Singapore. The opening chapter contains the most important theories and practical examples to deal with traffic problems in cities. This knowledge was used for detailed analysis of transport infrastructure, electronic toll system and low emission zone in London and Singapore. Based on these information, we found out that electronic toll system has helped to decrease congestions in both cities. Therefore, it can be assumed that similar effect would appear in Prague. The last section introduces suggestions how to improve traffic in Prague. Among many ideas, the most detailed described is possibility of electronic toll system in Prague. The main outcome of the thesis is the analysis of electronic toll systems in London and Singapore and proposal of improvement ideas for Prague. Content of this thesis could be used for familiarization with theoretical approaches to congestions or how London and Singapore face increasing traffic. This text could also serve as foundation for introduction of electronic toll system in Prague.
Klíčová slova: traffic problems; transport infrastracture; congestions; Prague; traffic; London; electronic toll system; Singapore

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55126_xschm58.pdf [2,69 MB]
Oponentura54525_Míka.pdf [426,56 kB]
Hodnocení vedoucího55126_zeleny.pdf [329,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55126/podrobnosti