Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru

Autor práce: Schönfeld, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Míka, Jiří
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Schönfeld, Martin
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra logistiky [cs]
Department of Logistics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Electronic Toll Systems in London and Singapore [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
elektronický mýtný systém; dopravní infrastruktura; kongesce; dopravní problémy; doprava; Singapur; Praha; Londýn [cs]
traffic problems; transport infrastracture; congestions; Prague; traffic; London; electronic toll system; Singapore [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato práce řeší zejména elektronické mýtné systémy v Londýně a Singapuru. V úvodní kapitole jsou popsány obecné i praktické přístupy k řešení problémů spojených s rychle rostoucí dopravou ve městech. Získané poznatky jsou uplatněny při detailním popisu dopravní infrastruktury, elektronického mýtného a nízkoemisní zóny v Londýně a Singapuru. Pomocí této analýzy jsme zjistili, že zavedení EMS téměř v obou městech splňuje svůj účel a přináší pozitivní výsledky. Proto lze předpokládat, že v Praze by tomu při správném nastavení bylo podobně. V poslední části jsou tak představeny návrhy na zlepšení dopravní situace hlavního města České republiky. Nejdetailněji je zde rozpracována možnost zavedení elektronického mýtného systému v Praze. Hlavním přínosem této práce je analýza fungování elektronických mýtných systémů v Londýně a Singapuru a vypracování návrhů na zlepšení dopravní situace v Praze. Poznatky z této práce by mohly být užity pro seznámení se s teoretickými přístupy k řešení dopravních kongescí či jakým způsobem jsou kongesce řešeny ve městech Londýn a Singapur. Tento text by také mohl sloužit jako podklad k zavedení EMS a dalších opatření v Praze. [cs]
This thesis focuses on electronic toll systems in London and Singapore. The opening chapter contains the most important theories and practical examples to deal with traffic problems in cities. This knowledge was used for detailed analysis of transport infrastructure, electronic toll system and low emission zone in London and Singapore. Based on these information, we found out that electronic toll system has helped to decrease congestions in both cities. Therefore, it can be assumed that similar effect would appear in Prague. The last section introduces suggestions how to improve traffic in Prague. Among many ideas, the most detailed described is possibility of electronic toll system in Prague. The main outcome of the thesis is the analysis of electronic toll systems in London and Singapore and proposal of improvement ideas for Prague. Content of this thesis could be used for familiarization with theoretical approaches to congestions or how London and Singapore face increasing traffic. This text could also serve as foundation for introduction of electronic toll system in Prague. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Zelený, Lubomír
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Míka, Jiří
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:31.05.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:01:03
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce55126_xschm58.pdf [ 2,69 MB ]
Oponentura54525_Míka.pdf [ 426,56 kB ]
Hodnocení vedoucího55126_zeleny.pdf [ 329,23 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/55126/podrobnosti