Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace vybraného procesu v nadnárodní auditorské fimě

Autor práce: Bránišová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Hana
Osoba oponující práci: Ungr, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace vybraného procesu v nadnárodní auditorské fimě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zmapováním vybraného procesu dodržování nezávislosti zaměstnanců v nadnárodní auditorské firmě a jeho optimalizací. Během počáteční fáze mapování byli využity následující nástroje: walkthrough nebo SIPOC diagram. Jako standardem pro zobrazení procesu byla využita ČSN ISO 5807. Pro účel optimalizace bylo nutné provézt analýzu dat za uplynulý rok, což ukázalo na subproces s nejvyšším procentem nevyplněných potvrzení nezávislosti a následně byla provedena podrobnější analýza. Na celý zmapovaný proces byla aplikovaná teorie úzkých míst, která poukázala na 3 místa, u nichž byla navržena řešení. Nově nastavené procesy by měly ušetřit čas a také až o 66 % snížit počet nevyplněných potvrzení.
Klíčová slova: Proces,; vývojový diagram; mapování procesu; procesní mapy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace vybraného procesu v nadnárodní auditorské fimě
Překlad názvu: Optimization of the selected process in multinational audit firm
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master’s thesis deals with the mapping of process Independence abidance of multinational auditing firm’s employees and its optimization. At beginning tools like walkthrough or SIPOC diagram were used. Norm ČSN ISO 5807 was used for proces mapping as standard. For the purpose of optimization, it was necessary to analyze the data for the past year, indicating the subprocess with the highest percentage of unverified confirmations of independence and then a more detailed analysis. For the entire process, the theory of constraints was applied, pointing to the 3 spots where the solution was designed. Newly configured processes should save time and also reduce the number of unverified confirmations by as much as 66%.
Klíčová slova: Process; process mapping; process maps; flowchart

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2017
Datum podání práce: 23. 8. 2017
Datum obhajoby: 14.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48298_xbrak11.pdf [1,69 MB]
Oponentura54494_Ungr.pdf [494,72 kB]
Hodnocení vedoucího48298_svobha.pdf [389,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48298/podrobnosti