Entrepreneurial Activity and Options to Its Support through Public Policies

Autor práce: Dvouletý, Ondřej
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Osoba oponující práci: Pilková, Anna; Šebestová, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Entrepreneurial Activity and Options to Its Support through Public Policies
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis consists of a series of peer-reviewed journal articles focused on entrepreneurial activity and entrepreneurship in the context of public policies. The research objectives of the studies include analysis of determinants of entrepreneurial activity on different levels (for group of Nordic countries and Czech regions), investigation of the impact of entrepreneurship on economic development of the Czech regions, and evaluation of the two Czech public programmes promoting entrepreneurship/self-employment. First case offers an aggregated evaluation of the self-employment programme for unemployed individuals and the second analysis demonstrates the impact of soft loans and credit guarantees on financial performance of the newly established enterprises. Individual research articles are associated in an introductory chapter, which aims to provide reader with a structured summary on the studied topic. Contribution of all above mentioned studies lies in the effort to collect empirical data and to create knowledge to help stakeholders and policy makers to form evidence driven policies promoting entrepreneurship and self-employment.
Klíčová slova: Determinants of Entrepreneurship; Regional Economic Development; Self-employment; Entrepreneurship Policy Evaluation ; Entrepreneurial Activity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2016
Datum podání práce: 3. 10. 2017
Datum obhajoby: 12.12.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55874_xdvoo06.pdf [2,38 MB]
Oponentura54868_Pilková.pdf [235,90 kB]
Oponentura54869_Šebestová.pdf [179,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55874/podrobnosti