Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizácia nákupných procesov v FMCG organizácii

Autor práce: Kazimír, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Osoba oponující práci: Karásek, Ondřej
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Kazimír, Lukáš
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra logistiky [cs]
Department of Logistics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Optimalizácia nákupných procesov v FMCG organizácii [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Optimalizace nákupních procesů v FMCG organizaci [cs]
Optimization of the procurement processes in a FMCG organization [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Nákup; Výběrové řízení; Smlouvy; Úspory [cs]
Procurement; Tender; Savings; Contracts [en]
Zmluvy; Úspory; Nákup; Výberové konanie [sk]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem této diplomové práce je popsat procesy nákupního oddělení konkrétní firmy a navrhnout řešení, která budou směřovat ke zlepšení těchto procesů, a tím i následně ke zlepšení fungování organizace jako celku. Tato řešení mají zabezpečit lepší využívání zdrojů a zlepšit finanční situaci firmy. V první části této práce vysvětlím základní pojmy týkající se nákupu, se kterými budu pracovat v praktické části této práce. V druhé části popíšu aktuální fungování procesů konkrétní organizace se zaměřením na oblast nepřímého nákupu zboží a služeb. Následně poukáži na jejich nedostatky a navrhnu kroky směřující k zefektivnění těchto procesů. Závěr bude věnovaný celkovému shrnutí získaných poznatků. [cs]
The aim of this thesis is to describe the processes of the procurement department of a specific company and to propose solutions which will improve these processes and consequently improve the functionality of the organization as a whole. These solutions are designed to ensure better use of resources and improve the financial situation of the company. In the first part of the thesis I will explain basic procurement terms that I will work with in the practical part of this thesis. In the second part I will describe the current processes of a particular organization focusing on the area of indirect procurement of goods and services. Then I point out their shortcomings and propose steps to streamline these processes. The conclusion will be devoted to the overall summary of the acquired knowledge. [en]
Cieľom tejto diplomovej práce je popísať procesy nákupného oddelenia konkrétnej firmy a navrhnúť riešenia smerujúce k zlepšeniu týchto procesov a tým aj následne zlepšenie fungovania organizácie ako celku. Tieto riešenia majú zabezpečiť lepšie využívanie zdrojov a zlepšiť finančnú situáciu firmy. V prvej časti tejto práce vysvetlím základné pojmy týkajúce sa nákupu, s ktorými budem pracovať v praktickej časti tejto práce. V druhej časti popíšem aktuálne fungovanie procesov konkrétnej organizácie so zameraním na oblasť nepriameho nákupu zboží a služieb. Následne poukážem na ich nedostatky a navrhnem kroky smerujúce k zefektívneniu týchto procesov. Záver bude venovaný celkovému zhrnutiu získaných poznatkov. [sk]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Vinš, Marek
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Karásek, Ondřej
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.09.2017
Datum poslední editace záznamu:07.12.2017 02:22:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.12.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce62811_xkazl00.pdf [ 1,44 MB ]
Oponentura54816_Karásek.pdf [ 545,27 kB ]
Hodnocení vedoucího62811_vinsm.pdf [ 333,73 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/62811/podrobnosti