Rozvojová pomoc v Indii na příkladu působení organizace BREADS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvojová pomoc v Indii na příkladu působení organizace BREADS
Autor práce:
Švehláková, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Šaroch, Stanislav
Osoba oponující práci:
Jiránková, Martina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rozvojovou pomocí v Indii, a to především otázkou, zda by Indie měla i nadále přijímat rozvojovou pomoc a jakou formu by měla tato pomoc mít. Práce obsahuje analýzu indické ekonomiky a jejich největších problémů, na jejichž základě stanovuje, do jakých oblastí by měla rozvojová pomoc směřovat. Dále práce zkoumá, kam směřuje rozvojová pomoc v Indii ve skutečnosti, a současně shrnuje nejčastější oblasti kritiky jejího poskytování. Stěžejní částí práce je případová studie neziskové organizace BREADS, která je určitým doporučením toho, jak by mohla rozvojová spolupráce v Indii vypadat.
Klíčová slova:
rozvojová pomoc; neziskové organizace ; Indie; BREADS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2016
Datum podání práce:
6. 12. 2017
Datum obhajoby:
15.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58530_xsvem36.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
55228_jirankov.pdf [64,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
58530_saroch.pdf [64,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58530/podrobnosti