Termíny

16. 6. 2018 - 16. 6. 2018 - Uzávěrka přihlášek na programy MBA FPH

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Politická rizika podnikání v Kolumbii

Autor práce: Melicharová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Osoba oponující práci: Müller, Štěpán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Politická rizika podnikání v Kolumbii
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou politických rizik v Kolumbii.Cílem práce je metodou analýzy identifikovat politická rizika, která mohou být překážkou v podnikatelském prostředí, přiblížit specifika kulturního a ekonomického prostředí zeměa porovnat potenciál země s rizikem spojeným s podnikáním. Druhým cílem práce je na základě analýzy historického a ekonomického kontextu poskytnout čtenáři komplexní obraz potenciálu země s nastíněním budoucího vývoje. V práci jsou analyzovaná politická rizika nejprve obecně, v následujících kapitolách na příkladu vybraných latinskoamerických států. Dále jsou analyzovány příležitosti v Kolumbii metodou SWOT a na závěr je provedena orientační anketa zaměřena na vnímání politických rizik v Kolumbii.
Klíčová slova: Kolumbie; politická rizika; Latinská Amerika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Politická rizika podnikání v Kolumbii
Překlad názvu: Political Risks of Entrepreneurship in Colombia
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the analysis of political risks in Colombia. The aim of the thesis is to analyze the political risks that can be an obstacle in the business environment to approximate the specifics of the cultural and economic environment of the countryand compare the potential of the country with the risk associated with business. The second objective of the thesis is to provide the reader with a comprehensive picture of the potential of the country on the basis of an analysis of the historical and economic context, foreseeing the future development.In the thesis, political risks are analyzed first in general, in the following chapters, on the example of selected Latin American states. In addition, opportunities in Colombia are analyzed using the SWOT method and, in the end, there has been performed an orientation poll focusing on the perception of political risks in Colombia.
Klíčová slova: Latin America; political risks; Colombia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2017
Datum podání práce: 9. 12. 2017
Datum obhajoby: 09.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60420_xmelj17.pdf [1,42 MB]
Oponentura51038_muls00.pdf [65,71 kB]
Hodnocení vedoucího60420_nemecj.pdf [66,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60420/podrobnosti