Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Politická rizika podnikání v Kolumbii

Autor práce: Melicharová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Osoba oponující práci: Müller, Štěpán
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Melicharová, Jana
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra politologie [cs]
Department of Political Sciences [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Politická rizika podnikání v Kolumbii [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Political Risks of Entrepreneurship in Colombia [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Kolumbie; politická rizika; Latinská Amerika [cs]
Latin America; political risks; Colombia [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá analýzou politických rizik v Kolumbii.Cílem práce je metodou analýzy identifikovat politická rizika, která mohou být překážkou v podnikatelském prostředí, přiblížit specifika kulturního a ekonomického prostředí zeměa porovnat potenciál země s rizikem spojeným s podnikáním. Druhým cílem práce je na základě analýzy historického a ekonomického kontextu poskytnout čtenáři komplexní obraz potenciálu země s nastíněním budoucího vývoje. V práci jsou analyzovaná politická rizika nejprve obecně, v následujících kapitolách na příkladu vybraných latinskoamerických států. Dále jsou analyzovány příležitosti v Kolumbii metodou SWOT a na závěr je provedena orientační anketa zaměřena na vnímání politických rizik v Kolumbii. [cs]
The diploma thesis deals with the analysis of political risks in Colombia. The aim of the thesis is to analyze the political risks that can be an obstacle in the business environment to approximate the specifics of the cultural and economic environment of the countryand compare the potential of the country with the risk associated with business. The second objective of the thesis is to provide the reader with a comprehensive picture of the potential of the country on the basis of an analysis of the historical and economic context, foreseeing the future development.In the thesis, political risks are analyzed first in general, in the following chapters, on the example of selected Latin American states. In addition, opportunities in Colombia are analyzed using the SWOT method and, in the end, there has been performed an orientation poll focusing on the perception of political risks in Colombia. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Němec, Jan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Müller, Štěpán
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:21.01.2017
Datum poslední editace záznamu:01.01.2018 10:59:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 09.01.2018
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60420_xmelj17.pdf [ 1,42 MB ]
Oponentura51038_muls00.pdf [ 65,71 kB ]
Hodnocení vedoucího60420_nemecj.pdf [ 66,13 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60420/podrobnosti