Analýza vybraného distribučního podniku a návrh přechodu na procesní řízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraného distribučního podniku a návrh přechodu na procesní řízení
Autor práce:
Lamacz, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Šnapková, Michaela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci jsou nejprve v teoretické části představeny a popsány pojmy procesu a procesního řízení a srovnání s řízením funkčním. Dále je popsána základní osnova pro postup při transformaci procesů a způsobu řízení. V praktické části je popsána situace konkrétní distribuční společnosti, která je momentálně řízena způsobem funkčním. Následně jsou navrženy a pomocí daných notaci a nástrojů namodelovány vybrané procesy, které byly zkonzultovány s jejich navrženými vlastníky. Cílem je popis přechodu z funkčního řízení na řízení procesní a jeho praktická ukázka pomoci modelů.
Klíčová slova:
proces; procesní řízení; funkční řízení; reengineering; procesní modelování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2017
Datum podání práce:
12. 12. 2017
Datum obhajoby:
26.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63269_lamd00.pdf [2,49 MB]
Veřejná příloha:
16277_lamd00.zip [2,88 MB]
Veřejná příloha:
16278_lamd00.png [494,02 kB]
Veřejná příloha:
16279_lamd00.png [318,91 kB]
Veřejná příloha:
16280_lamd00.png [1,73 MB]
Veřejná příloha:
16281_lamd00.png [2,22 MB]
Oponentura:
55173_Šnapková.pdf [924,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
63269_bruckner.pdf [282,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63269/podrobnosti