Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Audit značky Excelent jako nastroj pro její strategický vývoj

Autor práce: Shaldyrvan, Darya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Osoba oponující práci: Král, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit značky Excelent jako nastroj pro její strategický vývoj
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnocení současného postavení značky Excelent na trhu prostřednictvím brand auditu. Brand audit je proveden na základě analýzy prvků vybrané značky, její identity, marketingového mixu a vlastního kvantitativního výzkumu se zaměřením na generaci Z. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje pojem značka, s ní související pojmy a rozebírá základy segmentace a targetingu. Zde je rovněž podrobně popsána generace Z a proč je důležité se na ni zaměřit. Následuje popis brand managementu a procesu auditu značky z pohledu Brand Inventory a Brand Exploratory. Praktická část se věnuje vytvoření profilů značky Excelent a jejích hlavních konkurentů. Součástí profilů značek je analýza prvků značek, sestavení Identity Prism a také jejich marketingový mix. Poté jsou pomocí dotazníkového šetření provedeny dva primární výzkumy, na jejichž základě je vytvořen aktuální positioning značky a vypracována doporučení pro další strategické řízení značky Excelent.
Klíčová slova: Značka; identita značky; generace Z; audit značky; Excelent; brand management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit značky Excelent jako nastroj pro její strategický vývoj
Překlad názvu: Brand audit of Excelent as a tool for improving brand strategy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this master's thesis is to evaluate the current positioning of the brand Excelent by conducting brand audit. Brand audit is based on the analysis of the brand elements, its identity, marketing mix and quantitative research that is focused on Generation Z. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on defining brand and related terms. Furthermore, there is an explanation of segmentation and targeting, followed by the description of Generation Z. Lastly, the brand management and brand audit processes are described. In the second part profiles of brands are assembled and brand audit of Excelent based on results of qualitative and qualitative research is conducted. The conclusion covers current brand positioning and brand management of the brand, followed by the recommendations for further strategic management in order to improve brand image.
Klíčová slova: Brand; Brand Identity; Generation Z; Brand Management; Brand Audit; Excelent

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2016
Datum podání práce: 13. 12. 2017
Datum obhajoby: 31.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59914_xshad02.pdf [2,72 MB]
Oponentura55136_kralp.pdf [67,54 kB]
Hodnocení vedoucího59914_xmacm42.pdf [332,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59914/podrobnosti