Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza penzijního systému v České republice v letech 1993 – 2016 s ohledem na jeho udržitelnost

Autor práce: Korbel, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza penzijního systému v České republice v letech 1993 – 2016 s ohledem na jeho udržitelnost
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Důchodový systém je nedílnou součástí sociální politiky a představuje významnou složku veřejného rozpočtu. Demografický vývoj vytváří zvýšený tlak na dlouhodobou finanční udržitelnost penzijních systémů a nutí jednotlivé vlády k tvorbě reformních opatření. Bakalářská práce analyzuje penzijní systém a reformy prováděné vládou České republiky od roku 1993 do roku 2016 a následně hodnotí jeho dlouhodobou udržitelnost. V teoretické části bakalářské práce se zkoumá sociální politika a problematika penzijních systémů. Praktická část je zaměřena na demografický vývoj, který má zásadní vliv na penzijní oblast z dlouhodobého časového hlediska, a rovněž na reformní kroky prováděné ve zkoumaném období. Závěr přináší zhodnocení dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému.
Klíčová slova: penzijní systém; penzijní reformy; demografický vývoj; sociální politika; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza penzijního systému v České republice v letech 1993 – 2016 s ohledem na jeho udržitelnost
Překlad názvu: The analysis of pension system in the Czech Republic from 1993 to 2016 with consideration to its sustainability
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The pension system is an integral part of social policy and represents a significant part of the public budget. Demographic development creates increased pressure on the long-term financial sustainability of pension systems and forces central governments to develop reforms. The aim of this thesis is to analyze the pension system and the refomrs that were implemented by the Czech government between years 1993 and 2016 and subsequently evaluate its long-term sustainability. The theoretical part of the bachelor thesis examines social policy and the area of pension systems. The practical part is focused on the demographic development, which has a significant impact on pension systems in long-term and also on the reform steps carried out during the above specified period under review. The conclusion of the thesis brings an evaluation of the long-term sustainability of the pension system.
Klíčová slova: pension system; pension reform; The Czech Republic; demographic development; social policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2017
Datum podání práce: 15. 12. 2017
Datum obhajoby: 05.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63507_kord00.pdf [1,00 MB]
Oponentura55217_krebs.pdf [404,94 kB]
Hodnocení vedoucího63507_xzemm35.pdf [411,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63507/podrobnosti