Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Politický proces tvorby, schvalování a plnění českého státního rozpočtu a jeho tendence k deficitu

Autor práce: Pilecký, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Politický proces tvorby, schvalování a plnění českého státního rozpočtu a jeho tendence k deficitu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této práce je problematika chronických deficitů České republiky a tendence ke schodkům, zabudováná v rozpočtovém procesu. První část práce popisuje státní rozpočet a jeho strukturu, zásady rozpočtového procesu a jeho fáze. V další části je rozpočtový proces analyzován z institucionálního hlediska, definováni jeho hlavní aktéři a vyhodnoceny jeho hlavní slabiny. Poslední část se zabývá komparací rozpočtového procesu v České a Slovenské republice s přihlédnutím k institucionálnímu hledisku a analýzou opatření, které byly ve světě implementovány za účelem nápravy zkoumaného problému.
Klíčová slova: deficit; státní rozpočet; instituce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Politický proces tvorby, schvalování a plnění českého státního rozpočtu a jeho tendence k deficitu
Překlad názvu: Political process of creation, approval and meeting of czech state budget and its tendency for deficits
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this work is the issue of chronic deficits of the Czech Republic and the tendency to deficits embeded in the budgetary process. The first part describes the state budget and its structure, the principles of the budgetary process and its phases. In the next part, the budgetary process is analyzed from the institutional point of view, its main actors are defined and its main weaknesses are evaluated. The last part deals with the comparison of the budgetary process in the Czech and Slovak Republics, taking into account the institutional aspects and the analysis of measures implemented in order to correct the analyzed problem.
Klíčová slova: state budget; institutions; deficit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Institutional, Environmental and Experimental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2015
Datum podání práce: 20. 12. 2017
Datum obhajoby: 06.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52858_xpilp00.pdf [1,66 MB]
Oponentura55272_maup00.pdf [130,41 kB]
Hodnocení vedoucího52858_jezektom.pdf [641,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52858/podrobnosti