Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Korporátní daň ve vybraných asijských zemích a její dopady na konkurenceschopnost

Autor práce: Murzinskaya, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Osoba oponující práci: Kouba, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Korporátní daň ve vybraných asijských zemích a její dopady na konkurenceschopnost
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá srovnáním konkurenceschopnosti tří asijských zemí, a to Hongkongu, Singapuru a Tchaj-wanu. Hlavní myšlenkou práce je charakteristika indikátorů, které ovlivňují konkurenceschopnost zmíněných zemí. V práci je popsán daňový systém daných států, přičemž jsou zde zmíněna práva a povinnosti daňových poplatníků, procesní postupy a také jednotlivé kroky úpravy výsledku hospodaření. V poslední části diplomové práce je uvedena komparace všech relevantních indikátorů ovlivňujících konkurenceschopnost země. Na základě zjištěných výsledků je v závěru vyhodnocena konkurenční síla Hongkongu, Singapuru i Tchaj-wanu.
Klíčová slova: asijské země; daňový systém; konkurenceschopnost; Hongkong; Tchaj-wan; Singapur

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Korporátní daň ve vybraných asijských zemích a její dopady na konkurenceschopnost
Překlad názvu: Corporate Income Tax in certain Asian countries and its impact on competitiveness
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the comparison of the competitiveness of three Asian countries – Hong Kong, Singapore and Taiwan. The main idea of the thesis is a description of the indicators, which influence the competitiveness of the mentioned countries. The thesis describes the tax system of the states including taxpayers' rights and obligations, procedural process and also the individual steps of profit adjustments. The last part of the diploma thesis presents a comparison of all relevant indicators influencing the competitiveness of the country. Based on results, the competitive strength of Hong Kong, Singapore and Taiwan is evaluated in the end.
Klíčová slova: Singapore; Competitiveness; Asian countries; tax system; Hong Kong; Taiwan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2017
Datum podání práce: 4. 1. 2018
Datum obhajoby: 30.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61086_xmuro01.pdf [1,59 MB]
Oponentura55481_xkout05.pdf [183,25 kB]
Hodnocení vedoucího61086_lachova.pdf [207,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61086/podrobnosti