Finanční produkty v období nízkých úrokových sazeb

Autor práce:
Benešová, Tina
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Mazáček, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční produkty v období nízkých úrokových sazeb
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finančními produkty pro drobné investory v období nízkých úrokových sazeb. Teoretická část se věnuje problematice úrokových měr a jejich historickému vývoji, finančním produktům a investičnímu rozhodování. V praktické části je sledován vliv nízkých úrokových sazeb na nabídku spořicích a investičních produktů v časovém horizontu 5 let. Sledované období je charakteristické minimálními úrokovými sazbami na spořicích produktech, které zdaleka nedokážou zabránit znehodnocení peněz. Pro překonání míry inflace musí investoři podstoupit vyšší riziko a investovat např. prostřednictvím smíšených a akciových fondů. Atraktivní příležitostí jsou investice do nemovitostí realizované prostřednictvím levných hypotečních úvěrů a další alternativní investice. V závěru je predikováno, jak se nynější zvyšování základních úrokových sazeb může promítnout do nabídky bankovních produktů a výkonnosti podílových fondů.
Klíčová slova:
Úrokové sazby; spořicí produkty; podílové fondy; výkonnost fondů; drobný investor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční produkty v období nízkých úrokových sazeb
Překlad názvu:
Financial products in period of low interest rate
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The master thesis deals with financial products for small investors in period of low interest rate. The theoretical part describes issue of interest rates and their history, financial produts and investment decision. The practical part analyzes the effect of low interest rates on the suply of savings and investment product in 5 years horizon. This period is characterized by minimum interest rates on savings products, which are far from preventing the depreciation of money. Investors have to face a higher risk and invest for example through mixed and equity funds to overcome the inflation rate. Attractive opportunity are also real estate investments realized through cheap mortgage loans or other alternative investments. In conclusion, there is prediction about increasing key interest rates and their reflection in the supply of banking products and the performace of mutual funds.
Klíčová slova:
savings products; Interest rate; mutual funds; fund perfomance; small investor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Banking and Insurance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2016

Datum podání práce:
21. 1. 2018

Datum obhajoby:
08.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60031_xbent15.pdf [2,90 MB]

Oponentura:
55546_xmazd05.pdf [379,48 kB]

Hodnocení vedoucího:
60031_radova.pdf [511,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60031/podrobnosti