Logistika e-commerce pohledem zasílatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Logistika e-commerce pohledem zasílatele
Autor práce:
Devera, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novák, Radek
Osoba oponující práci:
Rylich, Vladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master’s thesis deals with the logistics of e-commerce goods. The goal of the thesis is to describe a process of the import of e-commerce goods via service Fulfillment by Amazon from Hong Kong to The European Union through Vaclav Havel Airport Prague and to define the roles of all agents involved in the import process. Further, problematic topics of the import process are analyzed and possible solutions are proposed. These solutions will increase the efficiency of the logistic supply chain.
Klíčová slova:
e-commerce; global logistics; import from China; air freight

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2016
Datum podání práce:
23. 1. 2018
Datum obhajoby:
30.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59991_xdevj00.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
55587_Rylich.pdf [798,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
59991_rnovak.pdf [389,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59991/podrobnosti