Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst

Autor práce: Mirošník, Karel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Osoba oponující práci: Fischer, Jakub; Mertlík, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat vybrané významné aspekty dopadu vědecko-výzkumné a vývojové činnosti na ekonomický růst, konkurenceschopnost a regionální rozvoj v České republice. Vlastní empirická část práce se zabývá datovou analýzou tří důležitých oblastí problematiky R&D. Schopností R&D sektoru překonat ekonomickou krizi v duchu kreativní destrukce, působením technologického pokroku na regionální konvergenci a efektivitou veřejných R&D dotací směřujících do soukromého sektoru.
Klíčová slova: R&D; ekonomický růst; Souhrnná produktivita faktorů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst
Překlad názvu: Impact of R&D expenditures on economic growth and development
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to analyze important aspects of the research and development activities on economic growth, competitiveness and regional development in the Czech Republic. The empirical part of the thesis deals with the data analysis of the three important R&D areas. The ability of the R&D sector to overcome the economic crisis as the theory of creative destruction suggests, role of technological growth for regional convergence and the efficiency of public R&D financing.
Klíčová slova: R&D; economic growth; total factor productivity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2015
Datum podání práce: 21. 2. 2018
Datum obhajoby: 25.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53146_xmirk01.pdf [2,46 MB]
Veřejná příloha16569_xmirk01.pptx [414,84 kB]
Oponentura55805_fischerj.pdf [222,58 kB]
Oponentura55806_Mertlík.pdf [595,17 kB]
Hodnocení vedoucího53146_cadil.pdf [52,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53146/podrobnosti