Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Financování malých a středních podniků

Autor práce: Bogunov, Georgii
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rajl, Jiří
Osoba oponující práci: Klárová, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování malých a středních podniků
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je financování malých a středních podniků se zaměřením na problematiku zdrojů financování a finančního plánování. První kapitola se zabývá detailním vymezením specifik malých a středních podniků a vývojem segmentu malých a středních podniků v České republice. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku obecných způsobů financování podnikatelské činnosti. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována charakteristice finančního plánování malých a středních podniků, včetně jeho účelů a nástrojů. Dále následuje praktická část, v níž se provádí finanční analýza vybrané společnosti s následujícím zhodnocením její finanční pozice a návrhem možných opatření na její zlepšení.
Klíčová slova: zdroje financování; malé a střední podniky; finanční plánování; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování malých a středních podniků
Překlad názvu: The financing of small and medium-sized enterprises
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this bachelor thesis is the financing of small and medium-sized enterprises with a focus on the sources of financing and on the financial planning of the SME. The first chapter deals with the detailed definition of small and medium-sized enterprises and their development in the Czech Republic. The second chapter is focused on the characteristics of the general methods of financing of business activities. The final chapter of the theoretical part is devoted to the characteristics of the financial planning of small and medium-sized enterprises, including its purposes and tools. It is followed by a practical part, in which the financial analysis of the selected company is performed with the following assessment of its financial position and the proposal of possible measures on its improvement.
Klíčová slova: financial planning; sources of financing; financial analysis; small and medium-sized enterprises

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2017
Datum podání práce: 4. 4. 2018
Datum obhajoby: 26.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63346_bogg00.pdf [1,56 MB]
Oponentura56009_xklaa00.pdf [3,94 MB]
Hodnocení vedoucího63346_rajj02.pdf [1,22 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63346/podrobnosti