Post-Soviet space in the context of Mutual Economic Relations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Post-Soviet space in the context of Mutual Economic Relations
Autor práce:
Slavík, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Since the collapse of the Soviet Union, the Post-Soviet and Baltic States are taking different routes in economic directions preserving their trade anchor in Russian Federation. The aim of this thesis is to explore the development of mutual economic relations of Post-Soviet space since 1991 until today through participation in formations, import and export trade orientations and movement of people and finances with findings of preserving salience of Russian economy as their centre of gravity. Based on the raw data of economic indicators and information, identifying the economic interconnection between Post-Soviet republics, Baltic states and the Russian Federation and classing them into three level of economic interconnectedness.
Klíčová slova:
International organization; Russia; Economic dependency; International relations ; Trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 3. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
24.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61467_slam05.pdf [3,04 MB]
Oponentura:
56244_sterbovl.pdf [65,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
61467_xboli01.pdf [63,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61467/podrobnosti