Zájmové skupiny v mezinárodněpolitickém prostředí z hlediska konstruktivismu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zájmové skupiny v mezinárodněpolitickém prostředí z hlediska konstruktivismu
Autor práce:
Lotková, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Druláková, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis tracks the construction process and development of palm oil discourse from the perspective of interest groups. The initial premise is that the palm oil case reported in Czech media is constructed by journalists. The logic of the thesis is deductive as the topic is being narrowed and unwinds from more general findings to more specific ones. In the conclusion, the research findings are applied to the theoretical knowledge elaborated in the first part of thesis. Thus, comprehensive frame of the thesis is developed while it manifests how international environment and commercial communication are intertwined.
Klíčová slova:
constructivism; interest groups; transnational corporations; media; ecologists; palm oil

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60632_xlotl00.pdf [3,58 MB]
Oponentura:
50973_drulakr.pdf [66,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
60632_postler.pdf [61,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60632/podrobnosti