Analysis of communication strategy of Park Lane International School

Autor práce:
Čurpeková, Oľga
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Lepka, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of communication strategy of Park Lane International School
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis focuses on the analysis of school communication of international school in Prague. Its main aim is to determine suitable communication strategy for Park Lane International School. The thesis consists of two main parts. The first part is theoretical and deals with the marketing of educational services, focusing specifically on the communication strategy of school. The second part is practical and begins with the introduction to international school market. It provides analyses of Park Lane school communication and its competitors based on the online school communication. Moreover, the interpretation of qualitative research based on the interviews conducted with parents is presented. To reach the main aim, thesis concludes with specific conclusions and recommendations for school communication strategy.
Klíčová slova:
services; marketing of educational services; school communication; communication strategy; international school

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of International Trade

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2017

Datum podání práce:
24. 4. 2018

Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58027_curo00.pdf [1,36 MB]

Veřejná příloha:
16718_curo00.pdf [267,57 kB]

Oponentura:
56868_Lepka.pdf [449,31 kB]

Hodnocení vedoucího:
58027_xhavk02.pdf [64,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58027/podrobnosti