Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza a finanční plán CENTROPEN, a.s.

Autor práce: Řídký, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Osoba oponující práci: Hanzal, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán CENTROPEN, a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zpracovat finanční analýzu společnosti Centropen, a. s. za období v letech 2010 až 2015. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je metodická, která popisuje postupy analýzy. Tyto procedury jsou použity v následující aplikační části na samotnou finanční analýzu a dosažené výsledky jsou porovnány s konkurencí. Součástí aplikační části je i nástin krátkodobého finančního plánu společnosti.
Klíčová slova: Finanční analýza; Centropen a.s.; Finanční plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán CENTROPEN, a.s.
Překlad názvu: Financial analysis and financial plan of Centropen, a. s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor´s thesis is carry out financial analysis of company Centropen, a. s. for the period from 2010 to 2015. The bachelor thesis is divided into two parts. The first one is methodological part, which describes procedures of the analysis. These procedures are used in the following application part for the financial analysis and reached results are compared with competition. There is an outline of short-term financial plan included in the application part.
Klíčová slova: Centropen a.s.; Financial plan; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2016
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 07.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56897_xridl00.pdf [1,32 MB]
Oponentura56283_xhanm55.pdf [44,55 kB]
Hodnocení vedoucího56897_pema.pdf [100,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56897/podrobnosti