EUROPEAN COMMON TRADE POLICY: KEY INSTRUMENT AND THEIR APPLICATION TOWARDS EMERGING POWERS

Autor práce: Panfilova, Viktoriia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Osoba oponující práci: Antal, Jarolím

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: EUROPEAN COMMON TRADE POLICY: KEY INSTRUMENT AND THEIR APPLICATION TOWARDS EMERGING POWERS
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: One of the most important competitors in the world market is the European Union, which currently represents a full-fledged single market with a practically formed system of financial regulation instruments. In this regard, it seems extremely topical to examine the European common trade policy and identify its influence on trade relations with different partners. The main focus is on the trade relations of the European Union with Brazil and with India. Although the attempts of creating a common market of free trade between the parties began many years ago until now no agreement has been reached.The Thesis studies the patterns of the EU trade strategy with main partners, some of which already received trade preferences, analyses in depth trade relations with India and Brazil and identifies obstacles that are on the way to a mutual agreement.
Klíčová slova: Brazil; FTA; European Union; Trade policy; Trade Agreements; India

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce62973_panv00.pdf [987,64 kB]
Oponentura56820_xantj900.pdf [65,86 kB]
Hodnocení vedoucího62973_hnatp.pdf [64,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62973/podrobnosti