Regulace léčivých přípravků se zaměřením na alternativní medicínu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regulace léčivých přípravků se zaměřením na alternativní medicínu
Autor práce:
Leipertová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vavrečka, Jan
Osoba oponující práci:
Grmelová, Nicole
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the topic of regulation of medicinal products in the Czech Republic with a focus on alternative medicine. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter defines the medicinal product from a legal point of view and provides a comprehensive overview of what the medicinal product is and what is not, in particular by comparing it with other products with the impact on health. The second chapter is focused on the regulation of alternative medicine in general and its part is also the regulation of traditional herbal medicinal products. The third chapter deals with the regulation of homeopathy and homeopathics as the only medicines used in alternative medicine. The penultimate chapter describes the medicinal products registration process. The final chapter is devoted to two researches - the first research is focused on doctors and the second is focused on consumers.
Klíčová slova:
registration of medicinal product ; State Institute for Drug Control ; alternative medicine; homeopathy; medicinal product; traditional herbal medicinal product; homeopathics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 6. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62409_xleil00.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
55606_grmelova.pdf [62,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
62409_xvavj901.pdf [64,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62409/podrobnosti