Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza masmediální komunikace muzeí a galerií v letech 2010-2016 na českém masmediálním trhu

Autor práce: Novotná, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza masmediální komunikace muzeí a galerií v letech 2010-2016 na českém masmediálním trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na analýzu masmediální komunikace muzeí a galerií v letech 2010-2016 na českém masmediálním trhu ve vybraných mediatypech tisku, televize a rozhlasu. Cílem práce je popsat trh galerií a muzeí prostřednictvím analýzy jejich masmediální komunikace ve jmenovaných letech a mediatypech s následnou syntézou poznatků. Práce mapuje především strukturu trhu na základě právního zřízení zúčastněných subjektů, jejich geografické příslušnosti a způsobu, jakým realizují marketingovou komunikaci. Součástí je také predikace budoucího vývoje masové komunikace a nalezení specifických charakteristik tohoto trhu. Pro vypracování analýzy jsou použita data popisující celou masově komunikující populaci na trhu galerií a muzeí.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; Analýza; Masová média; Trh galerií a muzeí; Muzejnictví; Masová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza masmediální komunikace muzeí a galerií v letech 2010-2016 na českém masmediálním trhu
Překlad názvu: Analysis of mass media communication in museums and galleries in 2010-2016 on the Czech mass media market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma Thesis is focused on the mass-media communication analysis on the Czech galleries and museums market in 2010 - 2016. Three media types have been selected: print, television and radio. The aim of the diploma thesis is to describe galleries and museums market by the analysis of its mass-media communication in the mentioned period. The findings are sumarized at the end of the thesis. The diploma thesis is mainly describing the structure of the market by the information of the legal form of communicating subjects, their geographical location, and the form in which they excercise their marketing communication. A part of the thesis also deals with the prediction of future development of mass communication. Special characteristics of the analyzed market are described. The data describing only those museums and and galleries which used mass communication was used for the purposes of this Thesis.
Klíčová slova: Mass Media Communication; Marketing Communication; Analysis; Mass Media; Galleries and Museums Market; Museums

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 17.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62032_xnovk55.pdf [1,31 MB]
Veřejná příloha16812_xnovk55.xlsx [50,52 kB]
Oponentura56410_kincl.pdf [547,62 kB]
Hodnocení vedoucího62032_xnovm132.pdf [390,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62032/podrobnosti