Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou
Autor práce:
Šrámková, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Štěpánek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou se zabývá aktuální problematikou občanské vybavenosti a dalších vlivů na ni působících. Region Rychnov nad Kněžnou patří aktuálně mezi oblasti s jednou s nejnižších nezaměstnaností v České republice a je silně ovlivněn přítomností společnosti Škoda Auto, závod v Kvasinách.Práce je rozdělena do dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy související s občanskou vybaveností, včetně vybrané legislativy. Praktická část práce představuje provedený výzkum ve třech rovinách, a to vlastní analýzou občanské vybavenosti regionu a vlivů ji ovlivňujících, kvantitativním výzkumem v podobě dotazníkového šetření mezi obyvateli okresu Rychnov nad Kněžnou a kvalitativním výzkumem v podobě polostrukturovaných rozhovorů se starosty vybraných obcí regionu. V závěru práce jsou přehledně shrnuty poznatky získané v diplomové práci.
Klíčová slova:
Občanská vybavenost; Okres Rychnov nad Kněžnou; Škoda Auto, závod Kvasiny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2017
Datum podání práce:
27. 4. 2018
Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61444_xsraa03.pdf [2,05 MB]
Oponentura:
51134_stepanek.pdf [64,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
61444_kheler.pdf [60,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61444/podrobnosti