Role of Women at Top Management: Case Study of ZETOR TRACTORS a.s.

Autor práce: Ragasová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci: Průša, Přemysl

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role of Women at Top Management: Case Study of ZETOR TRACTORS a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This bachelor thesis is the analysis of position of women in top management with special focus on Czech business environment and company ZETOR TRACTORS a.s.. Theoretical part analyzes the position of women in the society, role of women as managers and leaders, barriers in the corporate world that female managers face and provides policies and incentives that are supposed to help women to overcome them. The focus is also on the Czech business environment in terms of business overview and analysis of education, employment and wages of women. Practical part of this thesis consists of a case study of ZETOR TRACTORS a.s.. It analyzes the composition of all levels of management and position of women thanks to data provided by the company and interviews conducted with its employees.
Klíčová slova: management ; position; barrier; women; case study

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 23.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61355_rags00.pdf [901,82 kB]
Oponentura56583_prusa.pdf [65,07 kB]
Hodnocení vedoucího61355_krez01.pdf [65,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61355/podrobnosti