Porovnání online marketingových aktivit národních turistických centrál na českém trhu

Autor práce: Horáčková, Soňa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Osoba oponující práci: Kalábová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání online marketingových aktivit národních turistických centrál na českém trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl porovnat online marketingové aktivity dvou národních turistických centrál na českém trhu. První centrálou je agentura CzechTourism, která se zaměřuje na propagaci domácího cestovního ruchu. Druhou centrálou je Switzerland Tourism, konkrétně aktivity zaměřené na propagaci příjezdového cestovního ruchu zahraničního zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku. Práce analyzuje jednotlivé nástroje jako je web, emailing a sociální sítě a následně porovnává jejich využití v rámci konceptu zákazníkovy cesty.
Klíčová slova: Switzerland Tourism; národní centrála cestovního ruchu; online marketing; CzechTourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání online marketingových aktivit národních turistických centrál na českém trhu
Překlad názvu: A comparison of online marketing activities towards the Czech market of National Travel Agencies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of the Master's thesis is to compare online marketing activities of the Czech National Travel Agency Czech Tourism and the Swiss National Travel Agency Switzerland Tourism towards the Czech market. The thesis focuses on analysing trends in promoting destinations via websites, e-mailing or social media. The last chapter is dedicated to a comparison of activities of each National Agency applied on the concept of Customer Journey.
Klíčová slova: Switzerland Tourism; online marketing; National Travel Agency; CzechTourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 28.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60621_lohs00.pdf [3,35 MB]
Oponentura56797_xkalm21.pdf [64,26 kB]
Hodnocení vedoucího60621_vasko.pdf [61,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60621/podrobnosti