Online marketingová stratégia spoločnosti Starbucks

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Online marketingová stratégia spoločnosti Starbucks
Překlad názvu:
Online marketingová strategie společnosti Starbucks
Autor práce:
Žulevičová, Štefánia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Topolová, Ivana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce Online marketingová strategie společnosti Starbucks se v teoretické části zaměřuje hlavně na vysvětlení pojmu marketing, vývoj online marketingu a jeho nástroje, dále popisuje optimalizaci pro vyhledávače a také poukazuje na moderní komunikaci firem prostřednictvím sociálních sítí a kanálů. Praktická část se skládá z představení společnosti Starbucks a dále analyzuje její online marketingovou strategii. Cílem práce je zhodnotit současnou marketingovou strategii společnosti Starbucks na internetu v České republice a poukázat na její silné a slabé stránky. Na základě toho vznikly návrhy a doporučení, které by mohly být této společnosti přínosem a zároveň mohou sloužit jako inspirace pro další obdobné firmy.
Klíčová slova:
marketing; online marketing ; online marketingová strategie; SEO; Starbucks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 6. 2017
Datum podání práce:
27. 4. 2018
Datum obhajoby:
04.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62493_xzuls00.pdf [1,32 MB]
Oponentura:
56860_topolova.pdf [67,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
62493_kubalm.pdf [64,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62493/podrobnosti