Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hodnocení finanční situace firmy XY se zaměřením na poměrové ukazatele

Autor práce: Zimová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení finanční situace firmy XY se zaměřením na poměrové ukazatele
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o analýze finanční situace podniku. Práce je zaměřena hlavně na poměrové ukazatele. Popisuje jednotlivé ukazatele a dodává, jak v praxi pomocí nich poznat stav finanční situace podniku. Výsledkem práce je prakticky provedená analýza podniku včetně grafických znázornění.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení finanční situace firmy XY se zaměřením na poměrové ukazatele
Překlad názvu: Assessment of financial situation of the company XY with a view to ratios
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o analýze finanční situace podniku. Práce je zaměřena hlavně na poměrové ukazatele. Popisuje jednotlivé ukazatele a dodává, jak v praxi pomocí nich poznat stav finanční situace podniku. Výsledkem práce je prakticky provedená analýza podniku včetně grafických znázornění.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2008
Datum podání práce: 7. 6. 2008
Datum obhajoby: 26.06.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce9820_xziml04.pdf [333,46 kB]
Hodnocení vedoucího9820_mikova.pdf [28,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/9820/podrobnosti