Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Benefit program for employees as an motivation factor

Autor práce: Zelyczová, Nela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marková, Agáta
Osoba oponující práci: Hiršová, Miloslava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Benefit program for employees as an motivation factor
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to find out, how much the employee benefits influence the motivation of the workers. In the theoretical part of the thesis are explained the theories of motivations and how they are used to improve the performance of the employee. Furthermore, are explained the forms of the wages and the most used employee benefits in the Czech republic in this theoretical part. The practical part of this theses is related to the research, which was made by the questionnare and the interview in the firm ACP Traductera a.s. Through the questionnare was explored the relation between the benefits and work. At the end of the bachelor theses are explained the results of the research and the evalutions of the fulfillment of the aim of the theses.
Klíčová slova: Theory of motivation; forms of the wage; employee benefits; the motivation of the employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 16.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63129_zeln00.pdf [928,87 kB]
Oponentura56646_hirsova.pdf [207,15 kB]
Hodnocení vedoucího63129_xmara32.pdf [65,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63129/podrobnosti