Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Revize a úprava procesů za účelem redukce odpadu na výrobní lince cigaret

Autor práce: Sosnovec, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bína, Vladislav
Osoba oponující práci: Váchová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Revize a úprava procesů za účelem redukce odpadu na výrobní lince cigaret
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na tabákový průmysl v ČR. Popisuje historii, současný stav a vý-hledové trendy do budoucna. Jsou zde popsány metody procesního managementu, které jsou následně použity v praktické části práce a které jsou podloženy hodnota-mi ze zpracované statistiky. Ačkoliv je práce zpracovávána v blíže nespecifikované společnosti, statistika a výsledky reprezentují skutečné data a kroky.
Klíčová slova: Lean; Tabák; Ishikawa Diagram; Tabákový průmysl; Proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Revize a úprava procesů za účelem redukce odpadu na výrobní lince cigaret
Překlad názvu: Revision and adaptation of processes to reduce waste on the cigarette production line
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis is focused on a tobacco industry in the Czech Republic. It describes history, contemporary status and future development of the industry. The thesis builds on methods of process management and applies them in practical part. Work is made in company not closely descibed. Thesis is based on real data and real situation.
Klíčová slova: Lean; Process; Tobacco; Ishikawa Diagram; Tobacco industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 17.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58870_xsosj00.pdf [4,74 MB]
Veřejná příloha16922_xsosj00.xlsx [281,94 kB]
Oponentura56867_xvacl18.pdf [209,60 kB]
Hodnocení vedoucího58870_bina.pdf [397,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58870/podrobnosti