Monitoring IT infrastruktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Monitoring IT infrastruktury
Autor práce:
Zíbar, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čermák, Igor
Osoba oponující práci:
Kruczek, Aleš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce pojednává o monitoringu IT infrastruktury a jeho dopadu na provoz služeb. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku monitoringu a seznámit tak čtenáře s principy, možnostmi a dostupnými nástroji. Dále je také popsán proces implementace a konfigurace nástroje Zabbix do produkčního prostředí reálné společnost. Při konfiguraci nástroje je kladen důraz na odfiltrování nerelevantních informací, vhodné nastavení prahových hodnot, triggering a alerting.Výstupem práce je srovnání vybraných monitorovacích nástrojů a doporučený postup implementace libovolného monitorovacího nástroje. Práce proto může být využita společnostmi při výběru a implementaci monitorovacího nástroje do vlastního prostředí.
Klíčová slova:
Monitoring; konfigurační položka; alert; trigger; Zabbix; Nagios; Solarwinds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65132_zibf00.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
56564_Kruczek.pdf [429,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
65132_cermaki.pdf [356,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65132/podrobnosti