Simulační model skladu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Simulační model skladu
Autor práce:
Horský, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dlouhý, Martin
Osoba oponující práci:
Kuncová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main content of this thesis is to use computer simulation model on a practical example of warehouse operation. The basic concepts of simulation and storage technology used in the thesis are described in the first part. Then the real warehouse is converted into the computer simulation model in the software SIMUL8. Series of simulation experiments is performed on the model in the practical part of this thesis. Individual experiments are dealing with future or theoretical scenarios that could occur in the warehouse. The best respond to these scenarios is suggested based on the obtained results.
Klíčová slova:
Simulation; Simulation models; Warehousing; Logistics; SIMUL8

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2017
Datum podání práce:
7. 5. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60467_xhorv28.pdf [1,90 MB]
Veřejná příloha:
16975_xhorv28.xls [252,50 kB]
Veřejná příloha:
16976_xhorv28.xls [66,00 kB]
Veřejná příloha:
16977_xhorv28.xls [137,50 kB]
Veřejná příloha:
16978_xhorv28.xls [58,50 kB]
Veřejná příloha:
16979_xhorv28.unknown [3,05 MB]
Oponentura:
57618_kuncovam.pdf [186,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
60467_dlouhy.pdf [148,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60467/podrobnosti