Key Account Management a Manager: specifika naonline a offline trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Key Account Management a Manager: specifika naonline a offline trhu
Autor práce:
Tichý, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Říha, David
Osoba oponující práci:
Procházka, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V rámci konceptu Key Account Managementu existuje několik studií, které uvádějí rozdíly mezi strategickým a marketingovým přístupem ke KAM, v přístupu k zákazníkům, u faktorů účinnosti KAM či úspěšné implementace KAM. Stanovené hypotézy byly ověřovány pomocí kvantitativního výzkumu mezi zaměstnanci obchodních oddělení. V českém prostředí jsou si manažeři vědomi primárního cíle, a sice strategického směřování konceptu KAM. Marketingový přístup ke KAM, tedy plnění KPI’s, považují za dílčí část strategického směřování KAM, nikoliv jako část klíčovou. Účinnost a implementaci KAM v českém prostředí nejvíce ovlivňují samotní manažeři zodpovědní za klíčové zákazníky. Manažeři vykazují nízkou úroveň neuroticismu, a zároveň vysokou míru extraverze. Jsou tedy komunikativní, aktivní, společenští a odolní vůči stresu a negativním emocím. Možná právě proto z výzkumu vyplývá, že v českém prostředí manažeři preferují úzkou spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem, jelikož věří v přidanou hodnotu takové spolupráce. Všechny výše zmíněné závěry jsou dále posuzovány na online a offline trhu. Jednotlivé závěry závisí na zkušenostech manažerů, ale rozdíly mezi oběma trhy nejsou příliš patrné.
Klíčová slova:
Key Account Management; Fast Moving Consumer Goods; Online vs. Offline Trh; Sales Department

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 5. 2018
Datum podání práce:
9. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65905_xticm20.pdf [6,28 MB]
Oponentura:
56830_Procházka.pdf [504,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
65905_xrihd900.pdf [59,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65905/podrobnosti