Lean Management v společnosti poskytující sportovní služby

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lean Management v společnosti poskytující sportovní služby
Překlad názvu:
Lean Management in Fitness Company
Autor práce:
Janečka, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Martínez, Felipe
Osoba oponující práci:
Andera, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Aim of this paper is to implement methods of lean management and principles of lean manufacturing in strenght-conditioning company, which is established in Prague. This market of functional training is a niche of general fitness market in the Czech Republic. Company 4Fresh is clear leader of this market niche. This thesis is focused on 3 main operational processes. Each of them is separately examined with DMAIC method, which includes define, measurement, analysis, improvement and control. The lean management tool box used consist for example of sipoc, flowchart, spaghetti diagram, layout, ABCXYZ analysis, or
Klíčová slova:
Lean management; fitness; process management; condition training

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2016
Datum podání práce:
9. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60117_xjanj85.pdf [2,66 MB]
Oponentura:
57088_xandm16.pdf [44,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
60117_xmarf901.pdf [391,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60117/podrobnosti