Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza trhu práce Kraje Vysočina a Jihočeského kraje mezi roky 2005 až 2017 se zaměřením na absolventy vysokých škol

Autor práce: Beránková, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Osoba oponující práci: Kozák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu práce Kraje Vysočina a Jihočeského kraje mezi roky 2005 až 2017 se zaměřením na absolventy vysokých škol
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje trh práce Kraje Vysočina a Jihočeského kraje v letech 2005 až 2017. Cílem práce je zhodnocení situace na trhu práce již zmíněných krajů ve sledovaném období a zhodnocení vlivu počtu vysokých škol na nezaměstnanost absolventů vysokých škol. Práce se také zabývá tím, jestli absolventi v kraji po dostudování vysoké školy zůstávají či odchází pracovat jinam. K dosažení cíle práce byla užita metoda dotazníkového šetření, analýza či srovnání. Na konci této práce bylo vyvráceno, že velký počet vysokých škol v daném kraji znamená vyšší nezaměstnanost absolventů vysokých škol a zároveň bylo potvrzeno, že se absolventi po studiu nevrací do rodného kraje, ale zůstávají v kraji, ve kterém vystudovali vysokou školu.
Klíčová slova: Absolventi vysokých škol; Kraj Vysočina; Nezaměstnanost; Politika zaměstnanosti; Vzdělání; Trh práce; Jihočeský kraj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu práce Kraje Vysočina a Jihočeského kraje mezi roky 2005 až 2017 se zaměřením na absolventy vysokých škol
Překlad názvu: Analysis of the labor market of Vysočina Region and South Bohemian Region between 2005-2017 with the focus on graduates of universities
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis analyzes the labor market of the Vysočina Region and the South Bohemian Region between 2005 and 2017. The aim of the thesis is to evaluate the labor market situation of the mentioned regions between the years and to evaluate the influence of the number of universities on the unemployment of graduates of universities. The thesis also deals with whether graduates stay in the region after graduation at university or leave to work elsewhere. The method of questionnaire survey, analysis or comparison was used to achieve the goal. At the end of this work, it was denied that a high number of universities in the region meant high unemployment of university graduates, and at the same time it was confirmed that graduates did not return to their native country after graduation, but remained in the country where they graduated from university.
Klíčová slova: Unemployment; Vysočina Region; Labor market; Employment policy; Education; South Bohemian Region; Graduates of universities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 27.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65293_bers00.pdf [1,43 MB]
Oponentura57312_xkozj23.pdf [262,09 kB]
Hodnocení vedoucího65293_xklej00.pdf [288,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65293/podrobnosti