Proces adaptace nových pracovníků ve společnosti LLC Dentsply Sirona Russia & CIS

Autor práce:
Levina, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Palíšková, Marcela
Osoba oponující práci:
Stříteský, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proces adaptace nových pracovníků ve společnosti LLC Dentsply Sirona Russia & CIS
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na adaptační proces pracovníků na pracovišti. Práce popisuje různé metody a aspekty jejich uplatnění ve vybrané společnosti. Práce je věnována analýze efektivnosti adaptačního procesu ve vybrané organizaci s ohledem na její potřeby. Výsledkem této práce je doporučení, vytvořené na základě provedeného porovnání teorie a praxe a vyhodnoceného dotazníkového šetření.
Klíčová slova:
adaptační proces; firemní kultura; zpětná vazba; adaptace; adaptační plán; hodnocení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra personalistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proces adaptace nových pracovníků ve společnosti LLC Dentsply Sirona Russia & CIS
Překlad názvu:
The adaptation process of new employees in LLC Dentsply Sirona Russia & CIS
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Bachelor Thesis focuses on the adaptation process of the company’s personnel. Various methods as well as aspects of their application in the company are examined. The work is concerned with the effectiveness analysis of the adaptation process in the chosen organization in the context of its needs. The work results in a recommendation based on the theory and practice comparison, as well as the analysis of the questionnaire.
Klíčová slova:
onboarding plan; adaptation process; corporate culture; evaluation; feedback

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Personnel Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 10. 2017

Datum podání práce:
11. 5. 2018

Datum obhajoby:
08.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63326_leva00.pdf [820,68 kB]

Oponentura:
58074_stritesm.pdf [479,08 kB]

Hodnocení vedoucího:
63326_paliskm.pdf [390,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63326/podrobnosti