Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Stropování úrokových sazeb vs. asymetrie informací

Autor práce: Honsová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Osoba oponující práci: Šubová, Iveta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stropování úrokových sazeb vs. asymetrie informací
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnocení používání stropování úrokových sazeb jako nástroje pro ochranu spotřebitelů na úvěrovém trhu v rámci přetrvávající informační asymetrie. Zadluženost domácností v celosvětovém měřítku roste a ochrana spotřebitelů na úvěrovém trhu se stává stále aktuálnějším tématem. S uplatňováním stropů úrokových sazeb je spojeno mnoho vedlejších účinků, které informační asymetrii prohlubují a mohou mít negativní vliv na stabilitu finančního systému. Práce se zabývá kvalitativní analýzou právě těchto vedlejších účinků. Díky nim bylo stropování úrokových sazeb shledáno jako neefektivní nástroj pro ochranu spotřebitele na úvěrovém trhu. Na závěr práce byl sestrojen vlastní regresní model, který zamítl testovanou hypotézu H0, že stropování úrokových sazeb má vliv na výši zadluženosti domácností.
Klíčová slova: nepříznivý výběr; roční procentuální sazba nákladů; stropování úrokových sazeb; informační asymetrie; tržní selhání; morální hazard; lichva; finanční gramotnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stropování úrokových sazeb vs. asymetrie informací
Překlad názvu: Interest rate caps vs information asymmetry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate the use of interest rate caps as a tool for consumer protection in the credit market in the context of persistent asymmetric information. Globally, household indebtedness is on the rise and consumer protection on the credit market is becoming an increasingly topical issue. The application of interest rate ceilings has many side effects which deepen the asymmetric information and may have a negative impact on the stability of the financial system. This thesis deals with qualitative analysis of these side effects. Due to the side effects, interest rate caps were found to be an ineffective tool for consumer protection in the credit market. Furthermore, a regression model is constructed to reject the tested hypothethis H0 that interest rate caps have an effect on household indebtedness.
Klíčová slova: interest rate cap; asymmetric information; market failure; moral hazard; adverse selection; annual percentage rate of charge; usury; financial literacy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60126_xhonk08.pdf [1,61 MB]
Oponentura57868_subi00.pdf [114,04 kB]
Hodnocení vedoucího60126_tepp00.pdf [88,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60126/podrobnosti