Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bankovní a finanční krize

Autor práce: Tichava, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Osoba oponující práci: Metrah, Samy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bankovní a finanční krize
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční krize a ilustruje ji na finanční krizi v letech 2007-2009. Je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá tradiční typologií finanční krize a dělí ji na měnovou, bankovní a dluhovou krizi. Ve druhé kapitole jsou uvedeny obecné příčiny finanční krize. Poslední kapitola se věnuje hypoteční krizi v USA. Nabízí obecně uznávané příčiny a je zde nastíněné jejich vzájemné ovlivnění. V dopadech finanční krize v letech 2007-2009 je uveden bankrot Lehman Brothers, propad burzovního trhu a krize v Irsku. Cílem práce je analýza finanční krize v letech 2007-2009.
Klíčová slova: finanční krize; hypoteční krize v USA; Collateralized Debt Obligations; Irsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bankovní a finanční krize
Překlad názvu: Banking and financial crisis
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis is focused on the issue of financial crisis and illustrates it on the financial crisis in 2007-2009. It is divided into three chapters. The first chapter deals with traditional typology of financial crisis and divides it into a currency, banking and debt crisis. The second chapter outlines the general causes of financial crisis. The last chapter deals with the mortgage crisis in the USA. It offers generally recognized causes of the financial crisis and how they influence each other. The consequences of the financial crisis in 2007-2009 include the bankruptcy of Lehman Brothers, the fall in the stock market and the crisis in Ireland. A main goal of the bachelor thesis is to analyze the financial crisis in 2007-2009.
Klíčová slova: financial crisis; Ireland; mortgage crisis in the USA; Collateralized Debt Obligations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65063_ticv00.pdf [1,68 MB]
Oponentura57298_xmets00.pdf [145,50 kB]
Hodnocení vedoucího65063_revy.pdf [138,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65063/podrobnosti