Veřejná osobní doprava v Bělehradu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Bělehradu
Autor práce:
Mašić, Danilo
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Pohl, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Mobility is one of the main features of today´s liveable cities, and it is getting on its importance. The aim of sustainable city is to limit the use of personal automobiles and encourage the use of public transport. Today Belgrade becoming highly congested. That is why reform of public transport is highly demanded. The Bachelor’s Thesis is giving insight and analysing the current situation of public transport of passengers in Belgrade, emphasising main issues that occur in it. Based on analysis, the thesis is in the short run suggesting measures for solving them. Long-term solution implies route of fist line of light metro in Belgrade.
Klíčová slova:
Public transport; Belgrade; Metro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64133_masd01.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
57388_Pohl.pdf [606,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
64133_zeleny.pdf [387,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64133/podrobnosti