Veřejná osobní doprava v Bělehradu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Bělehradu
Autor práce:
Mašić, Danilo
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Pohl, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Mobilita je jedním z hlavních rysů dnešních měst vhodných pro život a stále nabývá na významu. Cílem udržitelného města je omezit používání osobních automobilů a podpořit využívání veřejné dopravy. Dnes se Bělehrad stává velice přeplněným městem s dopravní kongescí. Z tohoto důvodu je vysoce žádaná reforma veřejné dopravy. Tato bakalářská práce poskytuje vhled a analýzu současné situace veřejné osobní dopravy v Bělehradu a zdůrazňuje hlavní problémy, které se v ní vyskytují. Na základě analýzy v práci se nabízí krátkodobé i dlouhodobé návrhy řešení problémů. Dlouhodobý návrh předpokládá možnou trasu první linie lehkého metra v Bělehradu.
Klíčová slova:
Bělehrad; Metro; Veřejná osobní doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64133_masd01.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
57388_Pohl.pdf [606,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
64133_zeleny.pdf [387,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64133/podrobnosti