Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kritická analýza vyhláškového oceňování pozemků

Autor práce: Hrubý, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Osoba oponující práci: Šnajberg, Oxana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kritická analýza vyhláškového oceňování pozemků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá oceňováním nezastavěných pozemků na základě cenových předpisů (oceňovací vyhláška, která navazuje na zákon o oceňování majetku), které vedou ke stanovení ceny zjištěné. Cílem práce je rozebrat uplatňované metody a postupy, a to v návaznosti na tržní hodnotu a související principy. Obsahem jsou rovněž důvody pro používání vyhlášky a některé skutečnosti z pozadí vyhláškového oceňování. Hlavním zjištěním je, že cena zjištěná i přes veškerou snahu nemůže mít dostatečnou vazbu na trh a jeho proměnlivost a zároveň netvoří žádnou logickou hodnotovou bázi. Při posuzování hodnoty nemovitostí je nezbytné na základě jejich možného využití a z něj plynoucího užitku komplexně posuzovat jejich charakteristické rysy, které obecně není možné popsat fixně danými tabulkami, vzorci či koeficienty. Ke vhodnému zohlednění specifik pozemků je nutné úsudku nepodjatého znalce, který by měl tržní hodnotu podat v souvislosti s aktuálním tržním děním. V některých případech je navíc naráženo na určitou nekompaktnost a nejednoznačnost vyhlášky.
Klíčová slova: oceňování nemovitých věcí; nezastavěné pozemky; oceňovací vyhláška; zákon o oceňování majetku; tržní hodnota

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kritická analýza vyhláškového oceňování pozemků
Překlad názvu: Critical analysis of valuation of lands using public notice
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on valuation of unbuilt lands using Czech law and public notice. The goal is to analyse methods and procedures which lead to finding value by law. This value is compared to market value. In the work there are mentioned reasons for using this law and other circumstances. The main discovery is that value by law is insufficiently connected with the market and its variability and forms no logical value basis. It is necessary to proceed from utilization and utility of real estate and to allow for characteristic traits of them. It is not possible to determine these traits by fixed tables, formulas or coefficients. Only unbiased experts can allow for all necessary specifics of lands in connection with market situation. Also, some problems with ambiguity and incompactness of public notice appeared.
Klíčová slova: valuation of real estate; unbuilt lands; valuation law and public notice; market value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65986_xhrut14.pdf [5,92 MB]
Oponentura57440_xanto03.pdf [114,70 kB]
Hodnocení vedoucího65986_marik.pdf [205,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65986/podrobnosti