Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Business Plan for SuperMop Market Place

Autor práce: Öztürk, Volkan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Osoba oponující práci: Habrmanová, Blanka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Business Plan for SuperMop Market Place
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of my bachelor thesis is to write a business plan for a Mobile application for household services. The purpose of the plan is to examine the marketplace of this business and to create and determine the marketing strategies of development that will promote the product and services of the company and be competitive in the Czech market, as well as in the Global market.The analysis of the business plan will include a layout of the administrative plan, along with a SWOT and PEST analysis. I will examine the attractiveness of SuperMop in the marketplace. I will be also using a Porter Five analysis. Five Forces analysis will outline the strategies of the SuperMop marketplace. For marketing, the Marketing Mix plan is being used. This includes Product, Price, Place, and Promotion. Finally, the Financial plan will outline the all the possible costs and the cash flow statement.
Klíčová slova: Business Plan; Market Place for SuperMop solutions; Household service

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 19.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64166_oztv00.pdf [1,22 MB]
Veřejná příloha17093_oztv00.pdf [38,87 kB]
Oponentura57306_habrmanb.pdf [518,64 kB]
Hodnocení vedoucího64166_xmarj83.pdf [328,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64166/podrobnosti