Wild animal transportation and translocation process, its challenges, risks and prevention

Autor práce:
Yermakova, Elizaveta
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Rathouský, Bedřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Wild animal transportation and translocation process, its challenges, risks and prevention
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis I have worked out during my third year of studying at the University of Economics in Prague. My goal was to describe the process of wild animals transportation, evaluate planning of the route stage, analyze possible risks and provide measures for their prevention. In the theoretical part will be described general requirements for transportation process, transportation modes used, regulations to be applied, documentation needed and responsibilities from each side. The practical part will be concentrated on the application of theory on the practical example of tapir's transportation from The Prague Zoological garden to The Taipei Zoo in Taiwan. The alternative route will be analyzed as well as measures for risk prevention.
Klíčová slova:
Wild animal transportation; exchange between zoos; risks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Logistics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2017

Datum podání práce:
14. 5. 2018

Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64081_yere00.pdf [5,27 MB]

Oponentura:
57407_ratb00.pdf [432,26 kB]

Hodnocení vedoucího:
64081_xkolp25.pdf [34,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64081/podrobnosti