Barriers of attracting male top talents for L'Oréal: Qualitative Study

Autor práce: Schwind, Sarah
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Osoba oponující práci: Martincová, Romana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Barriers of attracting male top talents for L'Oréal: Qualitative Study
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This research study analyzes the main barriers L’Oréal is facing for attracting male top talents. Based on fourteen interviews with participants from three levels of exposure to L’Oréal, the research discovered several differences of the perception of L’Oréal’s culture. Revealed barriers not only seem to apply to males but rather in general and include unsatisfied communication, entrepreneurial spirit not perceived as such by graduates, a stereotypically rather male than female company culture and the failure of successfully communicating the importance of gender balance. In order for L’Oréal to change from these misconceptions, three areas of improvement have been identified: points of contact, clarity of communication and employee attraction. Finally, managerial recommendations have been provided.
Klíčová slova: L'Oréal; Employer branding; Top Talent Recruiting; Gender Balance; Diversity; War for Talent; Millennials

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 31.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63945_schs07.pdf [2,11 MB]
Veřejná příloha17037_schs07.pdf [408,99 kB]
Oponentura57266_Martincová.pdf [372,33 kB]
Hodnocení vedoucího63945_kasparov.pdf [502,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63945/podrobnosti