Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Personální marketing a employer branding

Autor práce: Fuková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Osoba oponující práci: Legnerová, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Personální marketing a employer branding
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat činnosti personálního marketingu a employer brandingu ve vybrané společnosti a na základě této analýzy navrhnout doporučení a opatření vedoucí k zefektivnění a optimalizaci těchto činností. První část této práce analyzuje probíhající změny v lidském kapitálu a nabízí teoretická východiska pro oblasti HR marketingu a employer brandingu. Tato část práce vychází z rešerše poznatků z české i cizojazyčné literatury a odborných článků. V druhé části práce je popsána společnost L’Oréal Česká republika s.r.o. a její aktivity v oblasti HR marketingu a employer brandingu. Součástí je rovněž situační analýza společnosti popisující spokojenost jejích zaměstnanců či její postavení na trhu práce a dotazníková šetření zaměřená na studenty a absolventy vysokých škol a současné zaměstnance společnosti. Na základě poznatků získaných analýzou jsou v závěru práce uvedeny návrhy pro optimalizaci HR marketingových a employer brandingových činností ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: Značka zaměstnavatele; Personální marketing; Employee Value Proposition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Personální marketing a employer branding
Překlad názvu: HR Marketing and Employer Branding
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of this diploma thesis is analyze HR marketing and employer branding activities of chosen company and based on this analysis suggest recommendations and steps leading to improvement and optimization of these activities. In the first part, it analyzes ongoing changes in human capital and offer theoretical foundations for HR marketing and employer branding areas. This part of the thesis is based on specialized literature, periodicals and electronic resources. The second part decribes chosen company L’Oréal Česká republika s.r.o. and it‘s HR marketing and employer branding activities. Part of the practical part of the thesis is also situational analysis focused on current employees satisfaction and company‘s position on the labour market and own research. In the conclusion of this thesis are based on findings gained through analysis introduced suggestions and improvement proposals leading to ompimization of HR marketing and employer branding activities in chosen company.
Klíčová slova: Human Resources Marketing; Employer Branding; Employee Value Proposition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 20.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62570_xfukk00.pdf [2,60 MB]
Oponentura57997_xlegk900.pdf [475,05 kB]
Hodnocení vedoucího62570_stritesm.pdf [379,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62570/podrobnosti