Strategic analysis Zara

Autor práce:
Sharipova, Alima
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Pernica, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic analysis Zara
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The subject of the bachelor’s thesis is the main brand of the fashion apparel retailer Inditex – ZARA. The purpose of the thesis is to execute a strategic analysis of economic activity of the company, assess the efficiency of the current strategy and elaborate on recommendations and suggestions aimed at enhancing the strategy of the organization. ZARA is fast fashion (clothing and accessories) retailer headquartered in Spain. The bachelor thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part involves the fundamental principles of business strategy, and methodological tools employed in conducting the strategic analysis. The practical part describes the organization, its economic activity as well as its financial performance. Additionally, the second part of the thesis includes the detailed strategic analysis of Zara based on methodology and strategic tools studied in theoretical part of the thesis.
Klíčová slova:
Zara; Inditex; Fashion retailer; Strategy ; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of strategy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 1. 2018

Datum podání práce:
15. 5. 2018

Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64498_shaa06.pdf [2,48 MB]

Oponentura:
57435_xperk00.pdf [425,50 kB]

Hodnocení vedoucího:
64498_tylll.pdf [192,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64498/podrobnosti