Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Srovnání leasingu dle IFRS a českých předpisů

Autor práce: Hoang, Hoa Dieu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Osoba oponující práci: Zelenková, Marie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání leasingu dle IFRS a českých předpisů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku leasingu z pohledu českých účetních předpisů a z pohledu mezinárodních účetních standardů resp. IFRS 16 Leases, který bude účinný již v roce 2019 s možností dřívější aplikace. Teoretická část se zabývá analýzou účtování a vykazování leasingu v obou systémech. Praktická část se věnuje řešení modelového příkladu ze strany pronajímatele i ze strany nájemce. Cílem práce je popsat a porovnat jednotlivé přístupy ve vykazování leasingu a následně zachytit rozdíly v jejich vykazování na konkrétním příkladu z praxe.
Klíčová slova: operativní leasing; IFRS 16 Leases; finanční leasing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání leasingu dle IFRS a českých předpisů
Překlad názvu: Comparison of Accounting and Reporting Leses According to Czech Accounting Regulations and IFRS 16
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The focus of this bachelor thesis is on describing and analysing accounting for and financial reporting of leases according to Czech accounting regulations and international financial accounting standard 16 Leases, which is effective for annual reporting periods beginning in 2019, with earlier adoption permitted. The theoretical part is supported by a practical model example which is presented from the perspective of both lessor and lessee. The aim of the thesis is to describe and compare the individual approaches in the reporting of leases and demonstrate differences in the guidance on a practical example.
Klíčová slova: finance leases; operating leases; IFRS 16 Leases

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63922_hoah00.pdf [1,23 MB]
Oponentura55919_zelenm.pdf [523,88 kB]
Hodnocení vedoucího63922_xroej900.pdf [288,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63922/podrobnosti