Mezinárodní koprodukce činoherních divadel v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní koprodukce činoherních divadel v České republice
Autor práce:
Lieberzeit, Vladimír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šmíd, Ilja
Osoba oponující práci:
Hanzlík, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Project of international co-production (PIC) of dramatic theater is one of the possible forms of international co-operation. This form is used only rarely in the Czech Republic (CZ) and it is not academically explored yet (2018). Author is mapping the current practice of PIC in CZ. The hypothesis is: The primary motivation of cultural institutions to create and finish PIC in dramatic theater is production of profit. To verify the hypothesis, the author used a qualitative method, namely a structured interview with the PIC executives in the CZ. The hypothesis was refuted, other primary motivations were found. Based on the results of the research, the author created his own model for the creation of PIC and a list of suggestions for improving the situation in the Czech Republic.
Klíčová slova:
Co-production; dramatic ; theater; international ; interview

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 12. 2016
Datum podání práce:
16. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61499_xliev00.pdf [933,92 kB]
Oponentura:
58015_hanj01.pdf [432,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
61499_smii00.pdf [158,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61499/podrobnosti