Ekonomické hodnocení dopadů stavby obchvatu Moravských Budějovic na lokální rozvoj

Autor práce: Němcová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Osoba oponující práci: Jílek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické hodnocení dopadů stavby obchvatu Moravských Budějovic na lokální rozvoj
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je ověřit či vyvrátit hypotézu, zda obchvat v Moravských Budějovicích přinesl občanům zlepšení životních podmínek. Teoretická část vycházela na základě různých metod posuzovaní efektivnosti projektů. Praktická část je složená ze sběru dat a následného porovnání. Hypotéza byla vyvrácena, ochvat nepřinesl zlepšení výrazné životních podmínek.
Klíčová slova: Ekonomické hodnocení; Analýza; Efektivnost staveb; Investiční projekt; Moravské Budějovice; Obchvat; Lokální rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické hodnocení dopadů stavby obchvatu Moravských Budějovic na lokální rozvoj
Překlad názvu: Economic impact assessment of Moravské Budějovice bypass on local development
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to verify or rebut the hypothesis whether the bypass in Moravské Budějovice has brought citizens better conditions of living. The theoretical part was based on various methods of assessing the effectiveness of projects. The practical part consists of data collection and subsequent comparison. The hypothesis has been refuted, and the welfare has not improved living conditions.
Klíčová slova: Investment project; Local development; Bypass; Moravské Budjěovice; Economic evaluation; Analysis; Efficiency of buildings

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2017
Datum podání práce: 19. 5. 2018
Datum obhajoby: 05.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64286_nemb00.pdf [2,43 MB]
Veřejná příloha17169_nemb00.pdf [328,40 kB]
Oponentura57818_xjilp05.pdf [109,16 kB]
Hodnocení vedoucího64286_wokoun.pdf [574,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64286/podrobnosti